Billa

Billa (skratka z nem. „Billiger Laden“ – Lacný obchod) je obchodná značka siete supermarketov prevádzkovaných spoločnosťou BILLA spol. s r.o., ktorú vlastní firma REWE Group.
Predajne Billa nájdete vo viacerých euróspkych krajinách. Na Slovensku sa v súčasnosti nachádza 113 Billa  predajní. Využite akciové ceny ktoré Billa ponúka prostredníctvom Billa letákov.

Najnovší Billa leták

Ceny platia od 18.7-24.7.2012
billa leták júl